نگارش بیزینس‌پلن برای کسب و کارهای مد و لباس

No Votes 0 Votes
۱۳۷,۰۰۰ تومان
چه کسانی نیاز به تهیه این فیلم آموزشی دارند: - کسانی که تمایل دارند کسب و کار خود را اصولی…
21
۱۳۷,۰۰۰ تومان